Ale żeś mi dzisiaj…

Ale żeś mi dzisiaj zaimponował Rafał…

Ten dzisiejszy restream Tłucznika to było coś pięknego…