Czy Sumerowie założyli cywilizację Egiptu?

Dowody na to, że Sumerowie podbili lokalną ludność Egiptu przed czasami I dynastii.