Drzewo płonące od środka po uderzeniu pioruna

W skutek uderzenia pioruna drzewo pali się w środku.