Dyrekcja Programu 3 Polskiego Radia zapowiada audyt Listy Przebojów z…

Dyrekcja radiowej Trójki zapowiedziała w poniedziałek zlecenie audytu Listy Przebojów na przestrzeni ostatnich lat i stworzenie regulaminu audycji…….. Wydaje się, że szczyt absurdu w tej sprawie został już osiągnięty, a jednak Dyrekcja brnie dalej……