FreeTube – YouTube z dodatkowymi opcjami i bez śledzenia

Otwarty kod źródłowy, subskrypcje bez konta, subskrypcje i historia zapisywane tylko lokalnie, bez reklam własnych czy YouTube, import subskrypcji z YouTube, eksport subskrypcji do pliku, dostępny w wielu językach (w tym polskim), na Windows, Mac, Linux.