Inżynier rzuca koktajl Mołotowa podczas protestu

Nie pomyślał jednak że robiąc to nieumiejętnie może podpalić sobie dredy.