Ludowy Front Judei wzywa do uwolnienia siostry Margot i stawienia czoła uciskowi

Celem Ludowego Frontu Judei jest walka z opresją oraz imperialistycznymi ciemiężycielami społeczności LGBT.