Najstarsza znana piosenka na świecie

Piosenka do hurrańskiej bogini Nikkal jest najstarszym utworem muzycznym, do którego mamy zarówno słowa, jak i towarzyszące im nuty. Utwór został napisany na glinianych tablicach około 3500 lat temu i został odkryty przez archeologów w latach 50-tych XX-go w. w ruinach starożytnego miasta Ugarit.