Odkrywanie ogromnego opuszczonego laboratorium badawczego

Laboratorium używano do opracowywania chemii rolniczej.