Otwieramy nowy rozdział! / CD-Action

Otwieramy „nowy rozdział w historii CD-Action”, ale czujemy się trochę jak bohaterowie filmu, którzy zbierają starą ekipę. Jestem szczęśliwy już z powodu samego powrotu do CD-Action, ale myśl o tym, z kim będę je tworzyć, napawa mnie szczególnym optymizmem…