Przelicznik na jednostkę sasin – SASINATOR

SASINATOR v1.0 Napisana dla fun’u prosta aplikacja przeliczająca wartości na ostatnio bardzo popularną, uniwersalną jednostkę sasin.
https://github.com/Faust-o/sas…
Open source 😉