Rząd PiS wprowadził nowe podatki – skrót 5 oraz 6 posiedzenia Sejmu.

Podczas 5 i 6 posiedzenia Sejmu IX kadencji z 13-14 lutego 2020 roku odbyły się dyskusje oraz głosowania. Przegłosowana została dwu miliardowa dotacja dla Telewizji Publicznej, ustawa wprowadzająca podatek cukrowy, nakładająca podatek na tak zwane małpki oraz ustawa przenosząca środki z OFE na IKE.