Sławomir Świerzyński namawia do inwestycji 500+ w afrykańską piramidę finansową

Sławomir Świerzyński (Bayer Full) namawia (i aktywnie rekrutuje poprzez WhatsApp i Facebook) do udziału w afrykańskiej piramidzie finansowej. Crowd1 według reportażu BBC to typowa piramida finansowa, tytuł reportażu (w powiązanych): „Unmasking the Pyramid Kings – Crowd1 scam targets Africa”