Własnej roboty działo Gaussa

Działo Gaussa to rodzaj akceleratora magnetycznego. Korzysta ono z zasady zachowania pędu, przekazując siłę poprzez magnesy, zamieniając magnetyczną energię potencjalną w energię kinetyczną.