Wniosek do sądu za uprawianie sportu bez maseczki? Czy słusznie? 8 km od miasta

Sąd za brak maseczki przy uprawianiu sportu w lesie.