Wolne Lektury nie otrzymały dofinansowania Ministra Kultury

Wolne Lektury nie otrzymały dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu Kultura Cyfrowa.