Wytyczne Glownego Inspektora sanitarnego dla żłobków-Bareja wiecznie żywy

,,Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących”