“Życie jest piękne” – tragikomiczna opowieść Roberto Benigniego

„Życie jest piękne” Roberto Benigniego jest poruszającym wyznaniem wiary w sensowność świata pomimo jego okropieństw i bezmiaru zła, nawet takiego jak Holocaust.