Pani kłamie policji co do przebiegu zajścia i wielokrotnie grodzi śmiercią ekipie Stop Cham. Polecam też inne części z agresywnymi kobietami w roli głównej. Płeć może i słabsza, ale często agresywniejsza.