Dziadek wykazał się refleksem włączając dyktafon, gdy tylko zorientował się, że robią go „na wnuczka”