Michał Kołodziejczak jest rolnikiem, więc zgodnie ze swoim zawodem i jak na Mistrza Riposty przystało zaorał Janusz Kowalski.