Po śmierci żony tego mężczyzny, jego dzieci adoptowały psa ze schroniska, aby dotrzymywał mu towarzystwa. Najlepsza decyzja na świecie