Opis musi mieć więcej niż 10 znaków i mniej niż 300 znaków