Poczta Polska wraca do rozsyłania wezwań do zapłaty rzekomo zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Listy wysyłane są również do osób nieżyjących, które nie miały nigdy telewizora. Rzecznik uważa, że „nie rozpatrujemy indywidualnych przypadków za pośrednictwem mediów”