Film otrzymany od naszego widza który odpowiedział historię sprawy od początku. Stróże prawa wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycje do zastraszania obywateli.