Nieznani sprawcy mieli przechwycić sygnał wojskowego kanału radiowego sił zbrojnych Rosji, aby zakłócić komunikację. W tym celu puszczali utwory z gatunku muzyki rozrywkowej, a na