I posiada on własny zespół reagowania kryzysowego.