Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podzieliła środki z rekompensaty abonamentowej. Do podziału było 1.995 mld złotych, które trafią między Telewizję Polską, Polskie Radio i regionalne rozgłośnie publiczne. Najwięcej przyznano TVP – 1,75 mld zł, czyli niemal 40 mln zł więcej niż przed rokiem.