Naczelnik Ludowej Ojczyzny chyba obawia się suwerena XD