Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania w sprawie nałożenia kary za brak współpracy w toku postępowania wobec Julii Kuczyńskiej „Maffashion”, Marcina Dubiela, Marka Kruszela „Kurszwila” i Marleny Sojki.