Plastik uwięziony w obszarze niskiego ciśnienia za jadącym samochodem.