Aktywista BLM z wizyta w Harrison, Arkansas, uznawanym za jedno z najbardziej rasistowskim miast w USA.