W „Wiadomościach TVP” doszło do naruszenia zasady prawdy, obiektywizmu, uczciwości oraz szacunku i tolerancji z Karty Etycznej Mediów.