Mężczyzna wspina się na dach szopy, by ją wzmocnić, by nie porwała go burza Eunice…